Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Качур Михайло Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний укономiст-начальник ПЕВ ВАТ «Ужгородський Турбогаз
Опис Качур М.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Циганкова Тетяна Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 73
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "АлесМобiлi"
Опис Циганкова Т.Ю. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лошак Костянтин Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1969
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор технiчний ПАТ “КССРЗ”
Опис Лошак К.А. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вереб Арпад Арпадович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1977
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”
Опис Вереб А.А. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зарева Iван Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1972
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з якостi ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”
Опис Зарева I.I. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гусаренко Вячеслав Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1955
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ “Охоронна агенцiя “Козацька стрiла”
Опис Гусаренко В.М. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гусаренко Вячеслав Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1955
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ “Охоронна агенцiя “Козацька стрiла”
Опис Гусаренко В.М. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шишов Олексiй Станiславович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1966
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови правлiння ПрАТ “Транссигнал”
Опис Шишов О.С. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.