Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2015

Звіт за 1 квартал 2015 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Величко Iван Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1981
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник кошторисного бюро планово-економiчного вiддiлу ПАТ “КССРЗ”
Опис Величко I.М. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Качур Михайло Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний укономiст-начальник ПЕВ ВАТ «Ужгородський Турбогаз
Опис Качур М.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Циганкова Тетяна Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 73
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "АлесМобiлi"
Опис Циганкова Т.Ю. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Булiч Юрiй Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1965
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора по загальним питанням ПАТ «Ужгородський Турбогаз», служба в збройних силах України.
Опис Булiч Ю.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вереб Арпад Арпадович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1977
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”
Опис Вереб А.А. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильєв Анатолiй Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний юрисконсульт ПАТ "Ужгородський Турбогаз"
Опис Васильєв А.А. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiшковцiй Тетяна Вiкторiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1964
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юрисконсульт ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”
Опис Пiшковцiй Т.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. У звiтному перiодi змiни не вiдбувались. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Iншої iнформацiї до розкриття немає.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.