Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Особлива інформація на 22.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиЛошак Костянтин Анатолiйовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Лошака Костянтина Анатолiйовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Достроково припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Перебував на данiй посадi з 29.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиГусаренко Вячеслав Михайловичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Гусаренка Вячеслава Михайловича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Достроково припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Перебував на данiй посадi з 04.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиЗарева Iван Iвановичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Зарева Iвана Iвановича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Достроково припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Перебував на данiй посадi з 04.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиВереб Арпаа Арпадовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Вереба Арпада Арпадовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Достроково припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Перебував на данiй посадi з 04.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїШишов Олексiй Станiславовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Достроково припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Шишова Олексiя Станiславовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Достроково припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Перебував на данiй посадi з 29.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїСереда Вiктор Володимировичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Достроково припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Середа Вiктора Володимировича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Достроково припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Перебував на данiй посадi з 04.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїФеделиш Вiталiй Миколайовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Достроково припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Феделиша Вiталiя Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних не надавалася). Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Достроково припинено повноваження на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Перебував на данiй посадi з 04.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиБулiч Юрiй Васильовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Обрано членом Наглядової ради Булiча Юрiя Васильовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Акцiями товариства не володiє, розмiр пакета акцiй 0,0000% вiд статутного капiталу емiтента. Обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора по загальним питанням ПАТ «Ужгородський Турбогаз», служба в збройних силах України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиВасильєв Анатолiй Анатолiйовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Обрано членом Наглядової ради Васильєва Анатолiя Анатолiйовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Акцiями товариства не володiє, розмiр пакета акцiй 0,0000% вiд статутного капiталу емiтента. Обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Головний юрисконсульт ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиВереб Арпад Арпадовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Обрано членом Наглядової ради Вереба Арпада Арпадовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Акцiями товариства не володiє, розмiр пакета акцiй 0,0000% вiд статутного капiталу емiтента. Обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нОбраноЧлен Наглядової радиПiшковцiй Тетяна Вiкторiвнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Обрано членом Наглядової ради Пiшковцiй Тетяну Вiкторiвну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Акцiями товариства не володiє, розмiр пакета акцiй 0,0000% вiд статутного капiталу емiтента. Обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїВеличко Iван Миколайович д/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Величко Iвана Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Акцiями товариства не володiє, розмiр пакета акцiй 0,0000% вiд статутного капiталу емiтента. Обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Строк, на який особу обрано членом Ревiзiйної комiсiї – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник кошторисного бюро планово-економiчного вiддiлу ПАТ “КССРЗ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїЗапольнов Олександр Вiкторовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Запольнова Олександра Вiкторовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Акцiями товариства не володiє, розмiр пакета акцiй 0,0000% вiд статутного капiталу емiтента. Обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Строк, на який особу обрано членом Ревiзiйної комiсiї – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу матерiального-технiчного постачання та зовнiшньої кооперацiї ПАТ КССРЗ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нОбраноЧленом Ревiзiйної комiсiїЦаринська Олена Володимирiвна д/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Царинську Олену Володимирiвну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Акцiями товариства не володiє, розмiр пакета акцiй 0,0000% вiд статутного капiталу емiтента. Обрано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 22.04.2014 року ). Строк, на який особу обрано членом Ревiзiйної комiсiї – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нОбраноГолова Наглядової радиБулiч Юрiй Васильовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Обрано Головою Наглядової ради Булiча Юрiя Васильовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Акцiями товариства не володiє, розмiр пакета акцiй 0,0000% вiд статутного капiталу емiтента. Обрано на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 14 вiд 22.04.2014 року ), з числа членiв Наглядової ради. Строк, на який особу обрано Головою Наглядової ради – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора по загальним питанням ПАТ «Ужгородський Турбогаз», служба в збройних силах України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
д/нОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїВеличко Iван Миколайович д/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Величко Iвана Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня). Акцiями товариства не володiє, розмiр пакета акцiй 0,0000% вiд статутного капiталу емiтента. Обрано на пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї (Протокол № 1 вiд 22.04.2014 року), з числа членiв Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник кошторисного бюро планово-економiчного вiддiлу ПАТ “КССРЗ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.