Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
04.04.201305.04.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
29.04.201330.04.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
08.07.201309.07.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
01.10.201301.10.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента