Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 292544 X X
у тому числі:
Кедит.дог.№1299-0916.02.2009410009.7512.02.2016
Кред. дог.№ 655м-01-0716.06.20071559969.7502.12.2016
Кред. дог № 1199м-01-0728.09.200784917.7879.7526.12.2016
Кред. дог № 1199м-01-0728.09.2007411.757849.7526.12.2016
Кред дог. № 1199м-01-07 28.09.20076910.618089.7526.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 671 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 206127 X X
Усього зобов'язань X 499273 X X
Опис в/в