Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ужгородський Турбогаз"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ 37014155
4) місцезнаходження 88000, м. Ужгород. вул. Болгарська, 3
5) опис ПАТ «Ужгородський Турбогаз» є єдиним засновником та учасником Товариства, володiє часткою в розмiрi 100% його статного капiталу. Розмiр внеску 7 000 000,00 грн., внесений в грошовiй формi. Емiтент користується всiма правами, передбаченими чинним законодавством для учасникiв товариства, в тому числi брати участь в управлiннi, розподiлi прибутку, одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства тощо.